Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2842(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0500/2010

Keskustelut :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Äänestykset :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 7. syyskuuta 2010 - StrasbourgLopullinen painos

11. Romanien tilanne Euroopassa (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Romanien tilanne Euroopassa

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja), Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) ja László Andor (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Lívia Járóka PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Borghezio EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Manfred Weber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro ja Rita Borsellino.

Puhetta johti László TŐKÉS
varapuhemies

Puheenvuorot: Jean-Pierre Audy ja Monika Flašíková Beňová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă ja Rui Tavares.

Puheenvuorot: Viviane Reding, Anna Záborská "catch the eye" -menettelyn kulusta, Hannes Swoboda, joka kommentoi Viviane Redingin toisessa puheenvuorossaan esittämiä huomioita, László Andor ja Olivier Chastel.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka ja Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta romanien tilanteesta Euroopassa sekä vapaata liikkuvuutta koskevan lainsäädännön rikkomisesta (B7-0492/2010)

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon ja Rita Borsellino S&D-ryhmän puolesta romanien tilanteesta ja vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa (B7-0493/2010)

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin ja Kyriacos Triantaphyllides romaniväestön tilanteesta Euroopassa (B7-0500/2010)

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi ja Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta romanien tilanteesta Euroopassa (B7-0502/2010)

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta romanien karkottamisesta Ranskasta (B7-0503/2010)

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta romanien tilanteesta Euroopassa (B7-0504/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2010, kohta 5.2.

Päivitetty viimeksi: 19. lokakuuta 2010Oikeudellinen huomautus