Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2775(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0485/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Hlasovanie :

PV 09/09/2010 - 5.4

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 9. septembra 2010 - ŠtrasburgFinálna verzia

5.4. Stav rieky Jordán s osobitným zreteľom na oblasť dolného toku rieky Jordán (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0484/2010, B7-0485/2010, B7-0486/2010, B7-0487/2010 a B7-0488/2010.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0484/2010

(nahrádzajúci B7-0484/2010, B7-0485/2010, B7-0486/2010, B7-0487/2010 a B7-0488/2010):

podaný týmito poslancami:

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda a Hans-Gert Pöttering v mene skupiny PPE
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols a Luís Paulo Alves v mene skupiny S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl a Graham Watson v mene skupiny ALDE
Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou a Frieda Brepoels v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR
Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2010)314)

Posledná úprava: 28. októbra 2010Právne oznámenie