Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2847(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0510/2010

Debatter :

PV 09/09/2010 - 10.1
CRE 09/09/2010 - 10.1

Omröstningar :

PV 09/09/2010 - 11.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 9 september 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

11.1. Kenya: Underlåtenhet att gripa Sudans president Omar al-Bashir (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0505/2010, B7-0506/2010, B7-0507/2010, B7-0508/2010, B7-0509/2010 och B7-0510/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0505/2010

(ersätter B7-0505/2010, B7-0506/2010, B7-0507/2010, B7-0508/2010, B7-0509/2010 och B7-0510/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda och Potito Salatto för PPE-gruppen
Ana Gomes och Thijs Berman för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Judith Sargentini och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0315)

Senaste uppdatering: 28 oktober 2010Rättsligt meddelande