Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0048(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0248/2010

Predkladané texty :

A7-0248/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 11
CRE 21/09/2010 - 11

Hlasovanie :

PV 22/09/2010 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0328

Zápisnica
Utorok, 21. septembra 2010 - ŠtrasburgFinálna verzia

11. Viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 (rozprava)
CRE

Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 [COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A7-0248/2010)

Reimer Böge uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Olivier Chastel (úradujúci predseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Salvador Garriga Polledo v mene skupiny PPE, Eider Gardiazábal Rubial v mene skupiny S&D, Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Jacek Włosowicz v mene skupiny ECR, Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL, Angelika Werthmann nezaradená poslankyňa, José Manuel Fernandes, Göran Färm, Carl Haglund, Hynek Fajmon, Monika Hohlmeier, Estelle Grelier, Ivars Godmanis, Giovanni La Via, Georgios Stavrakakis, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Paul Rübig a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher a Janusz Władysław Zemke.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili: Olivier Chastel a Reimer Böge.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 22.9.2010.

Posledná úprava: 11. októbra 2010Právne oznámenie