Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2856(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0518/2010

Debaty :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Głosowanie :

PV 22/09/2010 - 5.14
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0341

Protokół
Wtorek, 21 września 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:30 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

14. Europejska strategia na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Europejska strategia na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych

Johannes Hahn (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Jan Olbrycht w imieniu grupy PPE, Georgios Stavrakakis w imieniu grupy S&D, Riikka Manner w imieniu grupy ALDE, François Alfonsi w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Lambert van Nistelrooij, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Alyn Smith, Marisa Matias, Timo Soini, Angelika Werthmann, Danuta Maria Hübner, Juan Fernando López Aguilar, George Lyon, Malika Benarab-Attou, Giancarlo Scottà, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alan Kelly, Vladko Todorov Panayotov, Iosif Matula, Spyros Danellis, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Patrice Tirolien, Damien Abad, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Rosa Estaràs Ferragut, Maria do Céu Patrão Neves i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Izaskun Bilbao Barandica, Rareş-Lucian Niculescu, Ricardo Cortés Lastra, Gabriel Mato Adrover, Miroslav Mikolášik i Bogusław Sonik.

Głos zabrał Johannes Hahn.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos i Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, w sprawie europejskiej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (B7-0518/2010),

- Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell i Maria Badia i Cutchet w imieniu grupy S&D, w sprawie europejskiej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (B7-0519/2010),

- Riikka Manner, Ramona Nicole Mănescu, Pat the Cope Gallagher i Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE, w sprawie europejskiej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (B7-0520/2010),

- François Alfonsi i Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie europejskiej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (B7-0521/2010),

- Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, w sprawie europejskiej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów najbardziej wysuniętych na północ, regionów transgranicznych, regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (B7-0522/2010),

- Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira i Marie-Thérèse Sanchez-Schmid w imieniu grupy PPE, w sprawie europejskiej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (B7-0523/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.14 protokołu z dnia 22.9.2010.

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2010Informacja prawna