Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2857(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0525/2010

Forhandlinger :

PV 22/09/2010 - 9
CRE 22/09/2010 - 9

Afstemninger :

PV 07/10/2010 - 9.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0350

Protokol
Onsdag den 22. september 2010 - StrasbourgEndelig udgave

9. Mangler i beskyttelsen af menneskerettigheder og retfærdighed i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Mangler i beskyttelsen af menneskerettigheder og retfærdighed i Den Demokratiske Republik Congo

Formanden gjorde opmærksom på, at Olivier Chastel tog ordet på vegne af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Olivier Chastel afgav redegørelsen.

Talere: Filip Kaczmarek for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Andrew Henry William Brons, løsgænger, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Alexander Graf Lambsdorff, Judith Sargentini, Jan Zahradil, Kinga Gál, Richard Howitt, Anneli Jäätteenmäki, Barbara Lochbihler, Paweł Robert Kowal, Peter Šťastný, Thijs Berman, Fiona Hall, Tomasz Piotr Poręba, Barbara Matera, Ana Gomes, Marietje Schaake, Mariya Nedelcheva, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Anne Delvaux, Izaskun Bilbao Barandica og Licia Ronzulli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alf Svensson, Anna Záborská, Marc Tarabella og Cristian Dan Preda.

Talere: Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Olivier Chastel.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Filip Kaczmarek, Andrzej Grzyb, Mario Mauro, Cristian Dan Preda og Peter Šťastný for PPE-Gruppen, om forsømmelser med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne og retsstaten i Den Demokratiske Republik Congo (B7-0524/2010)

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Corina Creţu, Ana Gomes, Patrizia Toia og Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen, om forsømmelser med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne og retsstaten i Den Demokratiske Republik Congo (B7-0525/2010)

- Isabelle Durant, Judith Sargentini og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, om forsømmelser med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne og retsstaten i Den Demokratiske Republik Congo (B7-0526/2010)

- Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen, om forsømmelser med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne og retsstaten i Den Demokratiske Republik Congo (B7-0527/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki og Jacek Włosowicz for ECR-Gruppen, om forsømmelser med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne og retsstaten i Den Demokratiske Republik Congo (B7-0528/2010)

- Sabine Lösing, Willy Meyer og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, om menneskerettighedskrænkelser i Den Demokratiske Republik Congo (B7-0529/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: den efterfølgende mødeperiode.

Seneste opdatering: 11. oktober 2010Juridisk meddelelse