Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2857(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0528/2010

Keskustelut :

PV 22/09/2010 - 9
CRE 22/09/2010 - 9

Äänestykset :

PV 07/10/2010 - 9.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0350

Pöytäkirja
Keskiviikko 22. syyskuuta 2010 - StrasbourgLopullinen painos

9. Puutteet ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelussa Kongon demokraattisessa tasavallassa (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Puutteet ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelussa Kongon demokraattisessa tasavallassa

Puhemies täsmensi, että Olivier Chastel käytti puheenvuoron Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Olivier Chastel antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Alexander Graf Lambsdorff, Judith Sargentini, Jan Zahradil, Kinga Gál, Richard Howitt, Anneli Jäätteenmäki, Barbara Lochbihler, Paweł Robert Kowal, Peter Šťastný, Thijs Berman, Fiona Hall, Tomasz Piotr Poręba, Barbara Matera, Ana Gomes, Marietje Schaake, Mariya Nedelcheva, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Anne Delvaux, Izaskun Bilbao Barandica ja Licia Ronzulli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alf Svensson, Anna Záborská, Marc Tarabella ja Cristian Dan Preda.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Olivier Chastel.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Filip Kaczmarek, Andrzej Grzyb, Mario Mauro, Cristian Dan Preda ja Peter Šťastný PPE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelun puutteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (B7-0524/2010)

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Corina Creţu, Ana Gomes, Patrizia Toia ja Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelun puutteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (B7-0525/2010)

- Isabelle Durant, Judith Sargentini ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelun puutteista Kongon demokraattisessa tasavallassa (B7-0526/2010)

- Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelun puutteista Kongon demokraattisessa tasavallassa (B7-0527/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Jacek Włosowicz ECR-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta: ihmisoikeuksien suojelun ja oikeuslaitoksen puutteet (B7-0528/2010)

- Sabine Lösing, Willy Meyer ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta ihmisoikeusrikkomuksista Kongon demokraattisessa tasavallassa (B7-0529/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 11. lokakuuta 2010Oikeudellinen huomautus