Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2857(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0524/2010

Debatten :

PV 22/09/2010 - 9
CRE 22/09/2010 - 9

Stemmingen :

PV 07/10/2010 - 9.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0350

Notulen
Woensdag 22 september 2010 - StraatsburgDefinitieve uitgave

9. Tekortschietende bescherming van de mensenrechten en justitie in de Democratische Republiek Congo (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Tekortschietende bescherming van de mensenrechten en justitie in de Democratische Republiek Congo

De Voorzitter wijst erop dat Olivier Chastel spreekt namens Catherine Ashton (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Olivier Chastel legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-ingeschrevene, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Alexander Graf Lambsdorff, Judith Sargentini, Jan Zahradil, Kinga Gál, Richard Howitt, Anneli Jäätteenmäki, Barbara Lochbihler, Paweł Robert Kowal, Peter Šťastný, Thijs Berman, Fiona Hall, Tomasz Piotr Poręba, Barbara Matera, Ana Gomes, Marietje Schaake, Mariya Nedelcheva, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Anne Delvaux, Izaskun Bilbao Barandica en Licia Ronzulli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alf Svensson, Anna Záborská, Marc Tarabella en Cristian Dan Preda.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vice-voorzitter van de Commissie) en Olivier Chastel.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Filip Kaczmarek, Andrzej Grzyb, Mario Mauro, Cristian Dan Preda en Peter Šťastný, namens de PPE-Fractie, over falende bescherming van de mensenrechten en justitie in de Democratische Republiek Congo (B7-0524/2010),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Corina Creţu, Ana Gomes, Patrizia Toia en Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, over falende bescherming van de mensenrechten en justitie in de Democratische Republiek Congo (B7-0525/2010),

- Isabelle Durant, Judith Sargentini en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, over falende bescherming van de mensenrechten en justitie in de Democratische Republiek Congo (B7-0526/2010),

- Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie, over falende justitie en mensenrechtenbescherming in de Democratische Republiek Congo (B7-0527/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki en Jacek Włosowicz, namens de ECR-Fractie, over de Democratische Republiek Congo (DRC): falende bescherming van de mensenrechten en justitie (B7-0528/2010),

- Sabine Lösing, Willy Meyer en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over schendingen van de mensenrechten in de Democratische Republiek Congo (B7-0529/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 12 oktober 2010Juridische mededeling