Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2855(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0541/2010

Debatten :

PV 06/10/2010 - 10
CRE 06/10/2010 - 10

Stemmingen :

PV 07/10/2010 - 9.4

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0351

Notulen
Woensdag 6 oktober 2010 - BrusselDefinitieve uitgave

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

10. Werelddag tegen de doodstraf (debat)
CRE

Verklaring van de Raad: Werelddag tegen de doodstraf

De Voorzitter leest een brief voor die naar het Parlement is gestuurd door de kinderen van Sakineh Mohammadi Ashtiani.

Olivier Chastel legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid),.

De Voorzitter merkt op dat in dit debat geen 'catch the eye'-procedure zal worden toegepast.

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, en Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene.

Het woord wordt gevoerd door Olivier Chastel.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Eduard Kukan, Andrzej Grzyb en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, over de Werelddag tegen de doodstraf (B7-0541/2010);

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, over de Werelddag tegen de doodstraf (B7-0542/2010);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Norica Nicolai en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de Werelddag tegen de doodstraf (B7-0543/2010);

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen en Frieda Brepoels, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Werelddag tegen de doodstraf (B7-0544/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Rui Tavares, Bairbre de Brún, Thomas Händel en Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Werelddag tegen de doodstraf (B7-0545/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 7.10.2010.

Laatst bijgewerkt op: 19 oktober 2010Juridische mededeling