Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2852(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

B7-0535/2010

Razprave :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Glasovanja :

PV 07/10/2010 - 11.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0357

Zapisnik
Četrtek, 7. oktober 2010 - BruseljKončna izdaja

5. Kohezijska in regionalna politika EU po letu 2013 - Prihodnost Evropskega socialnega sklada (razprava)
CRE

Vprašanje za ustni odgovor (O-0110/2010), ki ga je postavila Danuta Maria Hübner v imenu odbora REGI, Komisiji: Kohezijska in regionalna politika EU po letu 2013 (B7-0466/2010)

Izjava Komisije: Prihodnost Evropskega socialnega sklada

Danuta Maria Hübner je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Johannes Hahn (član Komisije) in László Andor (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE, Constanze Angela Krehl v imenu skupine S&D, Nadja Hirsch v imenu skupine ALDE, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Oldřich Vlasák v imenu skupine ECR, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, John Bufton v imenu skupine EFD, Pascale Gruny, Pervenche Berès, Ramona Nicole Mănescu, Jean-Paul Besset, Elie Hoarau, Giancarlo Scottà, Dimitar Stoyanov, Markus Pieper, Alejandro Cercas, Marian Harkin, François Alfonsi, Kay Swinburne, Charalampos Angourakis, Juozas Imbrasas, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Georgios Stavrakakis, Riikka Manner, Konrad Szymański, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, Erminia Mazzoni, Victor Boştinaru, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Thomas Mann, Evgeni Kirilov, Pat the Cope Gallagher, Sophie Auconie, Ricardo Cortés Lastra, Edit Bauer, Kerstin Westphal, Jan Olbrycht, Salvatore Caronna, Regina Bastos, Sergio Gaetano Cofferati, Rosa Estaràs Ferragut, Proinsias De Rossa, Tamás Deutsch in Sylvana Rapti.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jan Kozłowski, Csaba Sándor Tabajdi, Anneli Jäätteenmäki, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Mölzer, Rareş-Lucian Niculescu, Derek Vaughan, José Manuel Fernandes, Liisa Jaakonsaari, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Czesław Adam Siekierski, Maria do Céu Patrão Neves, Silvia-Adriana Ţicău, Iosif Matula, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Piotr Borys, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Anna Záborská, Jiří Havel, Paul Rübig in Nuno Teixeira.

Govorila sta Johannes Hahn in László Andor.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Danuta Maria Hübner v imenu odbora REGI, o kohezijski in regionalni politiki EU po letu 2013 (B7-0539/2010)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Pervenche Berès v imenu odbora EMPL, o prihodnosti Evropskega socialnega sklada (B7-0535/2010)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.4 zapisnika z dne 7.10.2010 in točka 11.5 zapisnika z dne 7.10.2010.

Zadnja posodobitev: 1. december 2010Pravno obvestilo