Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2857(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0524/2010

Debatter :

PV 22/09/2010 - 9
CRE 22/09/2010 - 9

Omröstningar :

PV 07/10/2010 - 9.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0350

Protokoll
Torsdagen den 7 oktober 2010 - BrysselSlutlig utgåva

9.3. Brister i skyddet av de mänskliga rättigheterna och rättsskipningen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

Debatten hölls den 22 september 2010 (punkt 9 i protokollet av den 22.9.2010).

Resolutionsförslag B7-0524/2010, B7-0525/2010, B7-0526/2010, B7-0527/2010, B7-0528/2010 och B7-0529/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0524/2010

(ersätter B7-0524/2010, B7-0525/2010, B7-0526/2010, B7-0527/2010 och B7-0528/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Peter Šťastný och Mario Mauro för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Richard Howitt, Corina Creţu, Ana Gomes, Patrizia Toia och Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen,

Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano och Louis Michel för ALDE-gruppen,

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Jan Zahradil, Konrad Szymański och Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen,

Bastiaan Belder och Fiorello Provera för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0350).

(Resolutionsförslag B7-0529/2010 bortföll.)

Senaste uppdatering: 1 december 2010Rättsligt meddelande