Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-0146/2010 (B7-0554/2010)

Debaty :

PV 09/02/2010 - 12
CRE 09/02/2010 - 12
PV 19/10/2010 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 19 października 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

17. Bazy danych w UE dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego (debata)
CRE

Pytanie ustne (O-0143/2010) zadali: Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D do Komisji: Bazy danych w UE dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego (B7-0553/2010)

Pytanie ustne (O-0146/2010) zadali: Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE do Komisji: Bazy danych dotyczące Romów i przypadki dyskryminacji we Francji i w Unii Europejskiej (B7-0554/2010)

Pytanie ustne (O-0154/2010) zadali: Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE do Komisji: Bazy danych dotyczące Romów i przypadki dyskryminacji we Francji i w Unii Europejskiej (B7-0556/2010)

Pytanie ustne (O-0155/2010) zadali: Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias i Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL do Komisji: Bazy danych dotyczące Romów i dyskryminacja (B7-0557/2010).

Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sophia in 't Veld i Cornelia Ernst zadały pytania ustne.

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) odpowiedziała na pytania ustne.

Głos zabrali: Véronique Mathieu w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Marie-Christine Vergiat, Juan Fernando López Aguilar i Ioan Enciu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Elena Băsescu, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška i Csanád Szegedi.

Głos zabrała Viviane Reding.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2010Informacja prawna