Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2127(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0278/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0278/2010

Συζήτηση :

PV 18/10/2010 - 14
CRE 18/10/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2010 - 4.2
CRE 20/10/2010 - 4.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0367

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4.2. Προσαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στην αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την προσαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στην αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής [2010/2127(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων.Εισηγητής: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0367)

°
° ° °

Ο Jerzy Buzek (Πρόεδρος) και ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στην υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο παρουσία των Paulo Rangel, Klaus-Heiner Lehne, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Rebecca Harms, Dagmar Roth-Behrendt και Maroš Šefčovič (Αντιπροέδρου της Επιτροπής).

Τελευταία ενημέρωση: 8 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου