Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0060A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0078/2009

Keskustelut :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Äänestykset :

PV 21/10/2010 - 7.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0379

Pöytäkirja
Keskiviikko 20. lokakuuta 2010 - StrasbourgLopullinen painos

10. Vakautusväline ***I - Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***I - Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***I - Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusväline ***I - Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1717/2006 muuttamisesta [KOM(2009)0195 - C7-0042/2009- 2009/0058(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta.Esittelijä: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta [KOM(2009)0194 - C7-0043/2009- 2009/0060A(COD)] - Kehitysyhteistyövaliokunta.Esittelijä: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta [KOM(2009)0194 - C7-0158/2009- 2009/0060B(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta.Yhteisesittelijät: Kinga Gál ja Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta [KOM(2009)0197 - C7-0101/2009- 2009/0059(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta.Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta [KOM(2010)0102 - C7-0079/2010- 2010/0059(COD)] - Kehitysyhteistyövaliokunta.Esittelijä: Charles Goerens (A7-0285/2010)

Franziska Katharina Brantner esitteli laatimansa mietinnön.

Franz Obermayr käytti puheenvuoron pahoitellakseen istuntosalissa läsnä olevien jäsenten vähäistä määrää.

Iva Zanicchi, Kinga Gál ja Barbara Lochbihler esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs (komission jäsen) ja Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Barbara Lochbihler (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nirj Deva (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivailo Kalfin (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Gianluca Susta S&D-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Heidi Hautala, Louis Michel, Catherine Grèze, Marek Henryk Migalski, Joe Higgins, Nikolaos Salavrakos, Nick Griffin, Maurice Ponga, Thijs Berman, Takis Hadjigeorgiou, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Lena Kolarska-Bobińska, Kader Arif ja Richard Howitt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaroslav Paška ja Franz Obermayr.

Puhetta johti Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
varapuhemies

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mariya Nedelcheva ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs, Franziska Katharina Brantner, Iva Zanicchi, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz (esittelijä) ja Charles Goerens (esittelijä).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.1, istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.2, istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.3, istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.4 ja istunnon pöytäkirja 21.10.2010, kohta 7.5.

Päivitetty viimeksi: 8. joulukuuta 2010Oikeudellinen huomautus