Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0577/2010

Разисквания :

PV 20/10/2010 - 11
CRE 20/10/2010 - 11

Гласувания :

PV 21/10/2010 - 7.8
CRE 21/10/2010 - 7.8

Приети текстове :


Протокол
сряда, 20 октомври 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

11. Украйна (разискване)
CRE

Декларация на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Украйна

Štefan Füle (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, който отговаря също така на един въпрос „синя карта“ на Marek Henryk Migalski, Adrian Severin, от името на групата S&D, Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, György Schöpflin, Marek Siwiec, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere, който отговаря също така на два въпроса „синя карта“ на Marek Siwiec и Rebecca Harms, Кристиан Вигенин, Traian Ungureanu и Hannes Swoboda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kyriakos Mavronikolas, Siiri Oviir, Marek Henryk Migalski, Jaromír Kohlíček, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Мария Неделчева, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock и Lena Kolarska-Bobińska

Изказаха се: Štefan Füle, Michael Gahler и Hannes Swoboda.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно Украйна (B7-0571/2010)

- Jaromír Kohlíček и Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, относно Украйна (B7-0574/2010)

- Rebecca Harms и Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Украйнаотносно положението в Украйна (B7-0575/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Кристиан Вигенин и Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, относно Украйна относно Украйна (B7-0576/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański и Roberts Zīle, от името на групата ECR, относно Украйнаотносно Украйна (B7-0577/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu и Inese Vaidere, от името на групата PPE, отноно Украйнаотносно Украйна (B7-0578/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 21.10.2010.

(Заседанието, прекъснато в 17.55 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 18.00 ч.)

Последно осъвременяване: 8 декември 2010 г.Правна информация