Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0577/2010

Forhandlinger :

PV 20/10/2010 - 11
CRE 20/10/2010 - 11

Afstemninger :

PV 21/10/2010 - 7.8
CRE 21/10/2010 - 7.8

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 20. oktober 2010 - StrasbourgEndelig udgave

11. Ukraine (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Ukraine

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Henryk Migalski, Adrian Severin for S&D-Gruppen, Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer løsgænger, György Schöpflin, Marek Siwiec, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Marek Siwiec og Rebecca Harms, Kristian Vigenin, Traian Ungureanu og Hannes Swoboda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kyriakos Mavronikolas, Siiri Oviir, Marek Henryk Migalski, Jaromír Kohlíček, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Mariya Nedelcheva, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock og Lena Kolarska-Bobińska

Talere: Štefan Füle, Michael Gahler og Hannes Swoboda.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen om Ukraine (B7-0571/2010)

- Jaromír Kohlíček og Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen om Ukraine (B7-0574/2010)

- Rebecca Harms og Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Ukraine (B7-0575/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin og Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen om Ukraine (B7-0576/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański og Roberts Zīle for ECR-Gruppen om Ukraine (B7-0577/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu og Inese Vaidere for PPE-Gruppen om Ukraine (B7-0578/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 21.10.2010.

(Mødet udsat kl. 17.55 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 18.00)

Seneste opdatering: 8. december 2010Juridisk meddelelse