Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2010. gada 20. oktobra - StrasbūraGalīgā redakcija

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

12. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
CRE

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B7-0552/2010).

Jautājums Nr. 1 (Marian Harkin): ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām  (H-0454/10).

Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marian Harkin, Janusz Władysław Zemke un Vilija Blinkevičiūtė.

Jautājums Nr. 2 (Gay Mitchell): Epilepsijas ārstēšana  (H-0456/10).

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Mairead McGuinness (aizstājot autoru).

Jautājums Nr. 3 (Seán Kelly): ES nostājas Kankunā saskaņošana  (H-0457/10).

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău un Franz Obermayr.

Jautājums Nr. 4 (Georgios Papanikolaou): Prezidentūras programma - priekšlaicīga skolas pamešana  (H-0460/10).

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papanikolaou, Vilija Blinkevičiūtė un Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 5 (Jim Higgins): ES mērķis pilnībā likvidēt sauszemes mīnas  (H-0465/10).

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Jim Higgins, Paul Rübig un Seán Kelly.

Jautājums Nr. 6 (Vilija Blinkevičiūtė): Vardarbības pret sievietēm novērošanas centra izveide  (H-0468/10).

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Vilija Blinkevičiūtė un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 7 (José Manuel Fernandes): Bioatkritumi  (H-0470/10).

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva José Manuel Fernandes.

Jautājums Nr. 8 (Mairead McGuinness): Divkāršas recesijas iespējamība - 3 % mērķa ilgtspējība  (H-0471/10).

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Mairead McGuinness, Brian Crowley un Georgios Papanikolaou.

Jautājums Nr. 9 (Silvia-Adriana Ţicău): Padomes pasākumi darba ņēmēju pārvietošanās brīvības veicināšanai starp dalībvalstīm  (H-0473/10).

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papanikolaou un Nicole Sinclaire.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 8. decembra Juridisks paziņojums