Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
NotulenAndere formaten
Woensdag 20 oktober 2010 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 3.Voorbereidingen voor de G20-top (11-12 november) - Voorbereiding van de Europese Raad (28-29 oktober 2010) - De financiële, economische en sociale crisis: aanbevelingen met betrekking tot maatregelen en initiatieven - Verbetering van het EU-kader voor economisch bestuur en stabiliteit, met name in de eurozone (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (stemming)
  4.2.Aanpassing van het EP-Reglement aan het herziene kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (stemming)
  4.3.Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden ***I (stemming)
  4.4.Wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden ***I (stemming)
  4.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2010: Afdeling II - Europese Raad en Raad - Afdeling III - Commissie - Afdeling X - Europese dienst voor extern optreden (stemming)
 5.Plechtige vergadering - Toespraak halverwege zijn mandaat van Jerzy Buzek, Voorzitter van het Europees Parlement
 6.Stemmingen (voortzetting)
  6.1.Ontwerp van gewijzigde begroting 3/2010: Afdeling III - Commissie - BAM (begeleidende maatregelen bananen) (stemming)
  6.2.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - begrotingsjaar 2011 (stemming)
  6.3.Standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2011 als gewijzigd door de Raad - alle afdelingen (stemming)
  6.4.Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2012 (stemming)
  6.5.Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie ***I (stemming)
  6.6.Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties ***I (stemming)
  6.7.De rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa (stemming)
  6.8.De financiële, economische en sociale crisis: aanbevelingen met betrekking tot maatregelen en initiatieven (stemming)
  6.9.Verbetering van het EU-kader voor economisch bestuur en stabiliteit, met name in de eurozone (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Stabiliteitsinstrument ***I - Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***I - Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***I - Financieringsinstrument voor samenwerking met industrielanden ***I - Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***I (debat)
 11.Oekraïne (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 13.Samenstelling commissies
 14.Hulp voor Pakistan en mogelijke implicaties voor de Europese bedrijfssector (debat)
 15.Aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten die uit derde landen worden ingevoerd ***I (debat)
 16.Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen
Definitieve uitgave (169 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (174 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (3620 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (241 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (296 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (1949 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 december 2010Juridische mededeling