Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2915(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0580/2010

Debatter :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Omröstningar :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Antagna texter :

P7_TA(2010)0385

Protokoll
Torsdagen den 21 oktober 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

3. Genomförda reformer och utvecklingen i Moldavien (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Genomförda reformer och utvecklingen i Moldavien

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, Adrian Severin för S&D-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Traian Ungureanu, Iliana Malinova Iotova, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Elena Băsescu, Kristian Vigenin, Cristian Dan Preda, Marek Siwiec och Eduard Kukan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Mario Pirillo och Andrew Henry William Brons.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis och Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, om genomförda reformer och utvecklingen i Republiken Moldavien (B7-0572/2010),

- Graham Watson, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, om situationen i Moldavien (B7-0573/2010),

- Jiří Maštálka, Rui Tavares och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om genomförda reformer och utvecklingen i Republiken Moldavien (B7-0579/2010),

- Tatjana Ždanoka och Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Republiken Moldavien (B7-0580/2010),

- Adrian Severin för S&D-gruppen, om genomförda reformer och utvecklingen i Republiken Moldavien (B7-0581/2010),

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba och Konrad Szymański för ECR-gruppen, om genomförda reformer och utvecklingen i Republiken Moldavien (B7-0582/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 21.10.2010.

Senaste uppdatering: 9 december 2010Rättsligt meddelande