Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0571/2010

Разисквания :

PV 20/10/2010 - 11
CRE 20/10/2010 - 11

Гласувания :

PV 21/10/2010 - 7.8
CRE 21/10/2010 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
четвъртък, 21 октомври 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

7.8. Украйна (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0571/2010, B7-0574/2010, B7-0575/2010, B7-0576/2010, B7-0577/2010 и B7-0578/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0571/2010

(за замяна на B7-0571/2010, B7-0575/2010, B7-0577/2010 и B7-0578/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, György Schöpflin, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Jacek Protasiewicz и Inese Vaidere, от името на групата PPE,

Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE,

Werner Schulz и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, от името на групата ECR.

Изказвания

Hannes Swoboda предложи гласуването да бъде отложено за следващата месечна сесия в Брюксел, Michał Tomasz Kamiński се изказа в подкрепа на това искане, Michael Gahler - против, а Francesco Enrico Speroni поиска уточнения относно точната дата на гласуването.

С електронно гласуване (317 - гласа „за“ 270- гласа „против“, 19 въздържали се), Парламентът одобрява искането.

Гласуването относно Украйна се отлага за следващата месечна сесия в Брюксел.

Последно осъвременяване: 8 ноември 2010 г.Правна информация