Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2915(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0580/2010

Debatter :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Omröstningar :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Antagna texter :

P7_TA(2010)0385

Protokoll
Torsdagen den 21 oktober 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.9. Genomförda reformer och utvecklingen i Moldavien (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0572/2010, B7-0573/2010, B7-0579/2010, B7-0580/2010, B7-0581/2010 och B7-0582/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0572/2010

(ersätter B7-0572/2010, B7-0573/2010, B7-0579/2010, B7-0580/2010, B7-0581/2010 och B7-0582/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska och Elena Băsescu för PPE-gruppen,

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin och Marek Siwiec för S&D-gruppen,

Graham Watson, Leonidas Donskis och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen,

Werner Schulz, Tatjana Ždanoka och Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba och Konrad Szymański för ECR-gruppen,

Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0385)

Inlägg:

Monica Luisa Macovei lade fram ett muntligt ändringsfäörslag till ändringsförslag 1, vilket beaktades;

Vytautas Landsbergis lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 11, vilket beaktades.

Senaste uppdatering: 9 december 2010Rättsligt meddelande