Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2931(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0550/2010

Συζήτηση :

PV 21/10/2010 - 11.2
CRE 21/10/2010 - 11.2

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 12.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0389

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.2. Καμπότζη, ειδικότερα η περίπτωση του Sam Rainsy
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0592/2010, B7-0593/2010 και B7-0594/2010

Οι Marietje Schaake, Raül Romeva i Rueda, Véronique De Keyser, Charles Tannock και Monica Luisa Macovei παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι οι Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Máire Geoghegan-Quinn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου