Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2932(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0599/2010

Συζήτηση :

PV 21/10/2010 - 11.3
CRE 21/10/2010 - 11.3

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 12.3
CRE 21/10/2010 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0390

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.3. Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Βόρειο Καύκασο (Ρωσική Ομοσπονδία) και ποινική δίωξη κατά του Oleg Orlov
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 και B7-0599/2010

Οι Heidi Hautala, Marietje Schaake, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Leszek Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alexander Mirsky, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola και Bogusław Sonik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Corina Creţu, Jaromír Kohlíček και Ana Gomes.

Παρεμβαίνει η Máire Geoghegan-Quinn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου