Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2930(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0588/2010

Debaty :

PV 21/10/2010 - 11.1
CRE 21/10/2010 - 11.1

Głosowanie :

PV 21/10/2010 - 12.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0388

Protokół
Czwartek, 21 października 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

12.1. Przymusowe eksmisje w Zimbabwe (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0583/2010, B7-0584/2010, B7-0585/2010, B7-0586/2010, B7-0587/2010 i B7-0588/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0583/2010

(zastępujący B7-0583/2010, B7-0584/2010, B7-0585/2010, B7-0587/2010 i B7-0588/2010):

złożony przez następujących posłów:

Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Dominique Baudis, Elisabeth Morin-Chartier, Elmar Brok i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Konrad Szymański i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR

Przyjęto (P7_TA(2010)0388)

(Projekt rezolucji B7-0586/2010 stał się bezprzedmiotowy.)

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2010Informacja prawna