Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2931(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0589/2010

Разисквания :

PV 21/10/2010 - 11.2
CRE 21/10/2010 - 11.2

Гласувания :

PV 21/10/2010 - 12.2

Приети текстове :

P7_TA(2010)0389

Протокол
четвъртък, 21 октомври 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

12.2. Камбоджа и по-специално случаят на Sam Rainsy (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0592/2010, B7-0593/2010 и B7-0594/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0550/2010

(за замяна на B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0593/2010 и B7-0594/2010):

внесени от следните членове на ЕП:
Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec, Dominique Baudis, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Sógor и Thomas Mann, от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Marc Tarabella и Robert Goebbels, от името на групата S&D
Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez и Sarah Ludford, от името на групата ALDE
Emilie Turunen, Christian Engström, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR
Fiorello Provera, от името на групата EFD

приема се (P7_TA(2010)0389)

(Предложението за резолюция B7-0592/2010 отпада.)

Последно осъвременяване: 8 ноември 2010 г.Правна информация