Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2931(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0590/2010

Debaty :

PV 21/10/2010 - 11.2
CRE 21/10/2010 - 11.2

Głosowanie :

PV 21/10/2010 - 12.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0389

Protokół
Czwartek, 21 października 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

12.2. Kambodża, w szczególności przypadek Sama Rainsy'ego (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0592/2010, B7-0593/2010 i B7-0594/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0550/2010

(zastępujący B7-0550/2010, B7-0589/2010, B7-0590/2010, B7-0591/2010, B7-0593/2010 i B7-0594/2010):

złożony przez następujących posłów:
Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec, Dominique Baudis, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Sógor i Thomas Mann w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Marc Tarabella i Robert Goebbels w imieniu grupy S&D
Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE
Emilie Turunen, Christian Engström, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR
Fiorello Provera w imieniu grupy EFD

Przyjęto (P7_TA(2010)0389)

(Projekt rezolucji B7-0592/2010 stał się bezprzedmiotowy.)

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2010Informacja prawna