Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2932(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0597/2010

Разисквания :

PV 21/10/2010 - 11.3
CRE 21/10/2010 - 11.3

Гласувания :

PV 21/10/2010 - 12.3
CRE 21/10/2010 - 12.3

Приети текстове :

P7_TA(2010)0390

Протокол
четвъртък, 21 октомври 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

12.3. Северен Кавказ и по-специално случаят Олег Орлов (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 и B7-0599/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0549/2010

(за замяна на B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 и B7-0599/2010):

внесени от следните членове на ЕП:
Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Mario Mauro, Sari Essayah, Elisabeth Morin-Chartier, Tadeusz Zwiefka и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин и Mitro Repo, от името на групата S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells и Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Roberts Zīle и Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR
Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2010)0390)

Изказване

Bernd Posselt направи 3 устни предложения за изменение към параграфи 3, 5 и 15, които бяха одобрени.

Последно осъвременяване: 8 ноември 2010 г.Правна информация