Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2932(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0599/2010

Keskustelut :

PV 21/10/2010 - 11.3
CRE 21/10/2010 - 11.3

Äänestykset :

PV 21/10/2010 - 12.3
CRE 21/10/2010 - 12.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0390

Pöytäkirja
Torstai 21. lokakuuta 2010 - StrasbourgLopullinen painos

12.3. Ihmisoikeustilanne Pohjois-Kaukasiassa (Venäjän federaatio) ja Oleg Orlovia koskeva rikostutkinta (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 ja B7-0599/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0549/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 ja B7-0599/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:
Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Mario Mauro, Sari Essayah, Elisabeth Morin-Chartier, Tadeusz Zwiefka ja Eija-Riitta Korhola PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Roberts Zīle ja Zbigniew Ziobro ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0390)

Puheenvuoro

Bernd Posselt esitti kohtiin 3, 5 ja 15 suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.

Päivitetty viimeksi: 8. marraskuuta 2010Oikeudellinen huomautus