Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2932(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0549/2010

Dezbateri :

PV 21/10/2010 - 11.3
CRE 21/10/2010 - 11.3

Voturi :

PV 21/10/2010 - 12.3
CRE 21/10/2010 - 12.3

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0390

Proces-verbal
Joi, 21 octombrie 2010 - StrasbourgEdiţie definitivă

12.3. Situația drepturilor omului în Caucazul de Nord (Federația Rusă) și urmărirea penală împotriva lui Oleg Orlov (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 şi B7-0599/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0549/2010

(care înlocuieşte B7-0549/2010, B7-0595/2010, B7-0596/2010, B7-0597/2010, B7-0598/2010 şi B7-0599/2010):

depusă de următorii deputaţi:
Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Mario Mauro, Sari Essayah, Elisabeth Morin-Chartier, Tadeusz Zwiefka şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells şi Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Roberts Zīle şi Zbigniew Ziobro, în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2010)0390)

Intervenţie

Bernd Posselt a prezentat 3 amendamente orale la punctele 3, 5 şi 15, care au fost reţinute.

Ultima actualizare: 8 noiembrie 2010Notă juridică