Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2898(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0611/2010

Debatten :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Stemmingen :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0396

Notulen
Woensdag 10 november 2010 - BrusselDefinitieve uitgave

14. Komende EU-VS top en Trans-Atlantische Economische Raad - Overeenkomst EU-VS over gegevensbescherming (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Komende EU-VS top en Trans-Atlantische Economische Raad - Overeenkomst EU-VS over gegevensbescherming

Stefaan De Clerck (fungerend voorzitter van de Raad) en Karel De Gucht (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Ioannis Kasoulides, Stavros Lambrinidis en Alexander Alvaro.

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jan Philipp Albrecht, Geoffrey Van Orden, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Knut Fleckenstein, Vladko Todorov Panayotov, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Francisco José Millán Mon, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mario Mauro, Ioan Enciu, Nuno Melo, Edit Herczog, Laima Liucija Andrikienė, Françoise Castex, Tunne Kelam en Simon Busuttil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Malcolm Harbour, Franz Obermayr, Seán Kelly, Mario Pirillo en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Stefaan De Clerck.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu en Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over de aanstaande topontmoeting EU-VS en de Trans-Atlantische Economische Raad (B7-0608/2010),

- Adrian Severin en Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, over de ophanden zijnde topontmoeting EU-VS en de Trans-Atlantische Economische Raad (B7-0609/2010),

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, over de ophanden zijnde topontmoeting EU-VS en de Trans-Atlantische Economische Raad (B7-0610/2010),

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Yannick Jadot, Indrek Tarand en Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, over de aanstaande topontmoeting EU-VS en de Trans-Atlantische Economische Raad (B7-0611/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 11.11.2010.

Laatst bijgewerkt op: 14 december 2010Juridische mededeling