Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0150(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0246/2010

Ingivna texter :

A7-0246/2010

Debatter :

PV 11/11/2010 - 4
CRE 11/11/2010 - 4

Omröstningar :

PV 11/11/2010 - 8.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0395

Protokoll
Torsdagen den 11 november 2010 - BrysselSlutlig utgåva

4. Ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet [KOM(2010)0283 - C7-0139/2010- 2010/0150(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi.Föredragande: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

Kathleen Van Brempt redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Jens Geier (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Antonio Cancian för PPE-gruppen, Teresa Riera Madurell för S&D-gruppen, Pat the Cope Gallagher för ALDE-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, och Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Arturs Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Bart Staes, Ryszard Czarnecki, Jan Březina, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Edit Herczog, Herbert Reul och Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo och Bogusław Sonik.

Talare: Günther Oettinger, Nicole Sinclaire om högtidlighållande av minnet av stilleståndsdagen den 11 november 1918 (talmannen svarade att en tyst minut skulle hållas senare), och Kathleen Van Brempt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 11.11.2010.

Senaste uppdatering: 10 december 2010Rättsligt meddelande