Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2916(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0605/2010

Keskustelut :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Äänestykset :

PV 11/11/2010 - 8.12
CRE 11/11/2010 - 8.12

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0402

Pöytäkirja
Torstai 11. marraskuuta 2010 - BrysselLopullinen painos

5. EU:n karjankasvatusalan kriisi (keskustelu)
CRE

Suullinen kysymys (O-0141/2010/rev1) Esther Herranz García, Albert Deß, Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Georgios Papastamkos, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Peter Jahr ja Maria do Céu Patrão Neves PPE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta ja Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll ja Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n karjankasvatusalan kriisi (B7-0559/2010)

Esther Herranz García, James Nicholson ja Iratxe García Pérez esittelivät suullisen kysymyksen.

Dacian Cioloş (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Liam Aylward ALDE-ryhmän puolesta, José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Giancarlo Scottà EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Luis Manuel Capoulas Santos, Martin Häusling, Bairbre de Brún, John Stuart Agnew, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Michel Dantin ja Alan Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jarosław Kalinowski, Kriton Arsenis, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson ja João Ferreira.

Dacian Cioloş käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Esther Herranz García ja Albert Deß PPE-ryhmän puolesta EU:n karjankasvatusalan kriisistä (B7-0605/2010)

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll ja Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta EU:n karjankasvatusalan kriisistä (B7-0606/2010)

-Nikolaos Chountis, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, João Ferreira ja Alfreds Rubiks GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n karjankasvatusalan kriisistä (B7-0607/2010)

- George Lyon ja Liam Aylward ALDE-ryhmän puolesta EU:n karjankasvatusalan kriisistä (B7-0612/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2010, kohta 8.12.

Istunto keskeytettiin hetkeksi.

Päivitetty viimeksi: 6. joulukuuta 2010Oikeudellinen huomautus