Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 11 november 2010 - BrusselDefinitieve uitgave

11. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies

Commissie FEMM

- Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding ter ondersteuning van de Europa 2020-strategie (2010/2234(INI))

verwezen naar ten principale: EMPL
advies: FEMM, IMCO, CULT

- Demografische veranderingen en de gevolgen daarvan voor het toekomstige cohesiebeleid van de EU (2010/2157(INI))

verwezen naar ten principale: REGI
advies: FEMM, EMPL

Commissie EMPL

- Een industriebeleid in een tijd van mondialisering (2010/2095(INI))

verwezen naar ten principale: ITRE
advies: ENVI, EMPL, INTA, IMCO, REGI.

Laatst bijgewerkt op: 7 december 2010Juridische mededeling