Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. lapkričio 24 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

2. Kovos su klastojimu prekybos susitarimas (angl. ACTA) (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Kovos su klastojimu prekybos susitarimas (angl. ACTA)

Diskusijos buvo surengtos 2010 m. spalio 20 d. (punktas 16 protokolo 20.10.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Judith Sargentini, Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht, Michail Tremopoulos, Christian Engström ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Kovos su klastojimu prekybos susitarimo (KKPS) (B7-0617/2010);

- Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu, Syed Kamall, Robert Sturdy ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu – dėl Kovos su klastojimu prekybos susitarimo (KKPS) (B7-0618/2010);

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu – dėl KKPS. Rengiantis pritarimo procedūrai (B7-0619/2010);

- Kader Arif ir Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu – dėl KKPS B7-0620/2010/rév);

- Helmut Scholz, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf ir Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu – dėl KKPS (B7-0621/2010).

Balsavimas: punktas 8.6 protokolo 24.11.2010.

Atnaujinta: 2011 m. sausio 4 d.Teisinis pranešimas