Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2954(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B7-0675/2010

Debatai :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0443

Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. lapkritis 24 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

16. Padėtis Vakarų Sacharoje (diskusijos)
CRE

Pareiškimas dėl padėties Vakarų Sacharoje

Andris Piebalgs (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalamsir saugumo politikai vardu padarė pareiškimądéclaration.

Kalbėjo: Bernd Posselt dėl posėdžio eigos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Jarosław Leszek Wałęsa, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Pier Antonio Panzeri, Frédérique Ries, Marco Scurria, Norbert Neuser, Ana Gomes, Guido Milana ir Gilles Pargneaux.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Antonio Masip Hidalgo, Salvatore Iacolino, Metin Kazak, Janusz Władysław Zemke, Nicole Kiil-Nielsen, Dominique Vlasto, John Bufton, Bernadette Vergnaud, Andreas Mölzer, Ulrike Rodust, Ulrike Lunacek ir Cristian Dan Preda.

Kalbėjo Andris Piebalgs.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu – dėl Vakarų Sacharos (B7-0675/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller ir José Bové Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Vakarų Sacharoje (B7-0676/2010);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon ir Guido Milana S&D frakcijos vardu – dėl padėties Vakarų Sacharoje dėl padėties Vakarų Sacharoje (B7-0677/2010);

- Fiorello Provera ir Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu – dėl Vakarų Sacharos (B7-0678/2010);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Mirosław Piotrowski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki ir Tadeusz Cymański ECR frakcijos vardu – dėl Vakarų Sacharos (B7-0679/2010);

- Willy Meyer, João Ferreira, Rui Tavares, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Ilda Figueiredo, Marisa Matias ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Vakarų Sacharos (B7-0680/2010);

- Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria ir Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu – dėl padėties Vakarų Sacharoje humanitarinių padarinių dėl padėties Vakarų Sacharoje humanitarinių padarinių (B7-0682/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.11 protokolo 25.11.2010.

Atnaujinta: 2011 m. sausis 4 d.Teisinis pranešimas