Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2219(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0312/2010

Разисквания :

PV 24/11/2010 - 20
CRE 24/11/2010 - 20

Гласувания :

PV 25/11/2010 - 8.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0434

Протокол
сряда, 24 ноември 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

20. Права на човека и социални и екологични стандарти в международните търговски споразумения - Международната търговска политика в контекста на императивите, продиктувани от изменението на климата - Корпоративна и социална отговорност при международните търговски споразумения (разискване)
CRE

Доклад относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения [2009/2219(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

Доклад относно международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на изменението на климата [2010/2103(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

Доклад относно социалната отговорност на предприятията в рамките на международните търговски споразумения [2009/2201(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Harlem Désir (A7-0317/2010)

Tokia Saïfi, Yannick Jadot и Harlem Désir представиха докладите.

Изказа се William (The Earl of) Dartmouth относно протичането на разискването.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: David Martin (докладчик по становището на комисията AFET) (A7-0312/2010), Filip Kaczmarek (докладчик по становището на комисията DEVE) (A7-0312/2010), Catherine Grèze (докладчик по становището на комисията DEVE) (A7-0310/2010), Pervenche Berès (докладчик по становището на комисията EMPL) (A7-0317/2010), Richard Howitt (докладчик по становището на комисията EMPL) (A7-0312/2010), Daniel Caspary, от името на групата PPE, Kriton Arsenis, от името на групата S&D, Метин Казак, от името на групата ALDE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП, Małgorzata Handzlik, George Sabin Cutaş, Catherine Bearder, Jacky Hénin и Elisabeth Köstinger.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Carl Schlyter, Csanád Szegedi и Seán Kelly.

Изказаха се: Karel De Gucht, Tokia Saïfi, Yannick Jadot и Harlem Désir.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 25.11.2010, точка 8.13 от протокола от 25.11.2010 и точка 8.14 от протокола от 25.11.2010.

Последно осъвременяване: 8 декември 2010 г.Правна информация