Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2219(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0312/2010

Debaty :

PV 24/11/2010 - 20
CRE 24/11/2010 - 20

Głosowanie :

PV 25/11/2010 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0434

Protokół
Środa, 24 listopada 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

20. Standardy w zakresie praw człowieka, standardy społeczne i środowiskowe w międzynarodowych umowach handlowych - Międzynarodowa polityka handlowa w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami klimatu - Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie standardów w zakresie praw człowieka, standardów społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych [2009/2219(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

Sprawozdanie w sprawie międzynarodowej polityki handlowej w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami klimatu [2010/2103(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych [2009/2201(INI)] - Komisja Handlu międzynarodowego. Sprawozdawca: Harlem Désir (A7-0317/2010)

Tokia Saïfi, Yannick Jadot i Harlem Désir przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał William (The Earl of) Dartmouth w sprawie przebiegu debaty.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: David Martin (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET) (A7-0312/2010), Filip Kaczmarek (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE) (A7-0312/2010), Catherine Grèze (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE) (A7-0310/2010), Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL) (A7-0317/2010), Richard Howitt (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL) (A7-0312/2010), Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Kriton Arsenis w imieniu grupy S&D, Metin Kazak w imieniu grupy ALDE, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Laurence J.A.J. Stassen niezrzeszona, Małgorzata Handzlik, George Sabin Cutaş, Catherine Bearder, Jacky Hénin i Elisabeth Köstinger.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Carl Schlyter, Csanád Szegedi i Seán Kelly.

Głos zabrali: Karel De Gucht, Tokia Saïfi, Yannick Jadot i Harlem Désir.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 25.11.2010, pkt 8.13 protokołu z dnia 25.11.2010 i pkt 8.14 protokołu z dnia 25.11.2010.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2011Informacja prawna