Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2761(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0623/2010

Συζήτηση :

PV 25/11/2010 - 5
CRE 25/11/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.15
CRE 25/11/2010 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0447

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5. Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0131/2010) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (B7-0565/2010)

Ο José Manuel García-Margallo y Marfil (αναπλ.) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Arturs Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Andreas Schwab και George Sabin Cutaş.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Paul Rübig.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (B7-0623/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου