Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2972(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0683/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0683/2010

Συζήτηση :

OJ 23/11/2010 - 174

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0433

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.1. Προϋπολογισμός 2011 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, που υπέβαλαν, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κανονισμού, οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2011 (B7-0683/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0433)

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου