Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2968(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0627/2010

Arutelud :

OJ 23/11/2010 - 169

Hääletused :

PV 25/11/2010 - 8.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0439

Protokoll
Neljapäev, 25. november 2010 - StrasbourgLõplik väljaanne

8.7. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 „Naised, rahu ja julgeolek” vastuvõtmise 10. aastapäev (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 ja B7-0649/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0624/2010

(asendades B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 ja B7-0649/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0439)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0628/2010 muutus kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 14. detsember 2010Õigusalane teave