Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2934(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0681/2010

Разисквания :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Гласувания :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Приети текстове :

P7_TA(2010)0444

Протокол
четвъртък, 25 ноември 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

8.12. Украйна (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 и B7-0681/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0650/2010

(за замяна на B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 и B7-0681/2010)

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz, Mário David, от името на групата PPE;
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Кристиан Вигенин, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D;
Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE;
Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE;
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, от името на групата ECR;
Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2010)0444)

Изказвания

Michael Gahler представи устно изменение на параграф 8, което беше прието.

Последно осъвременяване: 5 януари 2011 г.Правна информация