Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2934(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0650/2010

Debatter :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0444

Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.12. Ukraina (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 och B7-0681/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0650/2010

(ersätter B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 och B7-0681/2010)

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz, Mário David för PPE-gruppen;
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen;
Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, för ALDE-gruppen;
Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen;
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański för ECR-gruppen;
Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0444)

Inlägg:

Michael Gahler lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 8, vilket beaktades.

Senaste uppdatering: 5 januari 2011Rättsligt meddelande