Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Προϋπολογισμός 2011 - B7-0683/2010

Laima Liucija Andrikienė, Peter Jahr, Hannu Takkula

Έκθεση Tokia Saïfi - A7-0312/2010

Antonello Antinoro, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan

Έκθεση Ivo Belet - A7-0286/2010

Peter Jahr, Hannu Takkula, Sonia Alfano

10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια - RC-B7-0624/2010

Anneli Jäätteenmäki, Laima Liucija Andrikienė

Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα - B7-0622/2010

Dimitar Stoyanov

Έκθεση Lena Kolarska-Bobińska - A7-0313/2010

Jens Rohde, Jan Březina, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly

Προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2010) - B7-0616/2010

Jens Rohde

Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα - RC-B7-0675/2010

Antonio Masip Hidalgo, Anneli Jäätteenmäki

Ουκρανία - RC-B7-0650/2010

Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė

Έκθεση Yannick Jadot - A7-0310/2010

Jarosław Kalinowski

Έκθεση Harlem Désir - A7-0317/2010

Jarosław Kalinowski

Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία - B7-0623/2010

Jarosław Kalinowski

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου