Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2965(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0642/2010

Debatter :

PV 25/11/2010 - 12.2
CRE 25/11/2010 - 12.2

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 13.2

Antagna texter :

P7_TA(2010)0449

Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.2. Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket
CRE

Resolutionsförslag B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 och B7-0644/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake, Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala och Thomas Mann redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Cristian Dan Preda, vilken ställde en fråga (blått kort) till Reinhard Bütikofer som denne besvarade.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Zuzana Brzobohatá, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik och Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 25.11.2010.

Senaste uppdatering: 5 januari 2011Rättsligt meddelande