Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2964(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0629/2010

Debatai :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0448

Protokolas
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

13.1. Irakas, ypač mirties bausmė (įskaitant Tariqo Azizo atvejį) ir išpuoliai prieš krikščionių bendruomenes (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 ir B7-0648/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0629/2010

(keičiama B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 ir B7-0648/2010)

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini PPE frakcijos vardu;
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli S&D frakcijos vardu;
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu;
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu;
Fiorello Provera, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu;
Cornelis de Jong.

Priimta (P7_TA(2010)0448).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0634/2010 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Véronique De Keyser prieš balsuojant dėl 3 pakeitimo paprašė Mario Mauro tiksliau paaiškinti šį pakeitimą.

Atnaujinta: 2011 m. sausio 5 d.Teisinis pranešimas