Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2964(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0633/2010

Rozpravy :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Hlasovanie :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0448

Zápisnica
Štvrtok, 25. novembra 2010 - ŠtrasburgFinálna verzia

13.1. Irak, najmä trest smrti (vrátane prípadu Tárika Azíza) a útoky proti kresťanským komunitám (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 a B7-0648/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0629/2010

(nahrádzajúci B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 a B7-0648/2010)

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini v mene skupiny PPE;
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli v mene skupiny S&D;
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin v mene skupiny ALDE;
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen v mene skupiny ECR;
Fiorello Provera, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD;
Cornelis de Jong.

Prijatý (P7_TA(2010)0448)

(Návrh uznesenia B7-0634/2010 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Véronique De Keyser, pred hlasovaním o pozmeňujúcom/doplňujúcom návrhu 3 požiadala Maria Maura o spresnenenie týkajúce sa tohto pozmeňujúceho/doplňujúceho návrhu.

Posledná úprava: 5. januára 2011Právne oznámenie