Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2965(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0644/2010

Forhandlinger :

PV 25/11/2010 - 12.2
CRE 25/11/2010 - 12.2

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 13.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0449

Protokol
Torsdag den 25. november 2010 - StrasbourgEndelig udgave

13.2. Tibet - planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 og B7-0644/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0637/2010

(erstatter B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 og B7-0644/2010)

stillet af:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah og Martin Kastler for PPE-Gruppen;
Véronique De Keyser og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen;
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen;
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan og Roberts Zīle for ECR-Gruppen;
Fiorello Provera for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2010)0449)

Seneste opdatering: 5. januar 2011Juridisk meddelelse