Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2965(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0637/2010

Debatai :

PV 25/11/2010 - 12.2
CRE 25/11/2010 - 12.2

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 13.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0449

Protokolas
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

13.2. Tibetas: planai kinų kalbą paversti pagrindine mokymo kalba (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 ir B7-0644/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0637/2010

(keičiama B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 ir B7-0644/2010)

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler PPE frakcijos vardu;
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu;
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu;
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu;
Fiorello Provera EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2010)0449).

Atnaujinta: 2011 m. sausio 5 d.Teisinis pranešimas