Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2965(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0644/2010

Debatter :

PV 25/11/2010 - 12.2
CRE 25/11/2010 - 12.2

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 13.2

Antagna texter :

P7_TA(2010)0449

Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

13.2. Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 och B7-0644/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0637/2010

(ersätter B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 och B7-0644/2010)

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler för PPE-gruppen;
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen;
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano för ALDE-gruppen;
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle för ECR-gruppen;
Fiorello Provera för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0449)

Senaste uppdatering: 5 januari 2011Rättsligt meddelande