Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2202(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0339/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0339/2010

Συζήτηση :

PV 15/12/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.4
CRE 16/12/2010 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0489

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.4. Ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2009 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2009 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα [2010/2202(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0489)

Παρεμβάσεις:

Sergio Paolo Francesco Silvestris, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, επί της διεξαγωγής της ώρας των ψηφοφοριών.

Richard Howitt, για να προτείνει μία προφορική τροπολογία στην τροπολογία 54, η οποία κρατείται.

Hannes Swoboda, πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 25, για να επισημάνει ένα λάθος στους καταλόγους ψηφοφορίας της Ομάδας του.

Barbara Lochbihler, για να προτείνει μία προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7, η οποία κρατείται.

Laima Liucija Andrikienė, εισηγήτρια , για να προτείνει μία προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7 και μία προφορική τροπολογία στην παράγραφο 141, οι οποίες κρατούνται.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου